Momentum moving averages คือ อะไร ?

เริ่มโดย support-1, มิถุนายน 10, 2024, 11:03:14 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

support-1

คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความสามารถของราคาในการเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มนั้นๆ (Momentum) โดยบทความนี้จะนำเสนอ Set up สาย Swing trade ที่มีความเป็น Momentum ด้วย โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้นในการเทรด คือ 5 วัน และ 20 วัน

เงื่อนไขการเปิด Long

1. เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน

2. จังหวะที่ราคาลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันเป็นวันแรก นั้นเป็นสัญญาณให้เตรียมตัวเข้าเทรด

3. ถ้ากลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ภายใน 3 วัน ให้เปิด Long ที่ "ราคาเปิด" ของแท่งถัดมา แต่เลย 3 วันให้ยกเลิกออเดอร์นั้นออกไป

4. ตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่งก่อนที่จะเปิด Long

5. ถ้าถูกทางให้ขยับ Trailing stop ขึ้นมา

You cannot view this attachment.

1. เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน เคลื่อนไหวสูงกว่า เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน

2. ราคากลับลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน 2 วัน และกลับขึ้นมาเหนือเส้นดังกล่าว

3. เปิด Long ที่ราคา Open ของแท่งถัดมา

4. ตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่งก่อนที่เข้า

 

ส่วนฝั่ง Short ก็ต้องกันข้ามกับฝั่ง Long

You cannot view this attachment.
1. เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน เคลื่อนไหวต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน

2. ราคากลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน 1 วัน และกลับลงมาต่ำกว่าเส้นดังกล่าว

3. เปิด Short ที่ราคา Open ของแท่งถัดมา

4. ตั้ง Stop loss ที่ High ของแท่งก่อนที่เข้า