ข่าว:

Forex Signal

เริ่มโดย narjant, มิถุนายน 12, 2024, 12:35:25 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

narjant

Buy XAG 29.02
Limit 28.84-28.90
Tp 29.08
Tp 29.14
Tp 29.20
Tp 29.28
Tp 29.46
Tp 29.54
Tp 29.62
Tp 29.70
Tp 29.80
Tp 29.95
Tp 30.10
Tp 30.30
Tp 30.50
Sl 28.80