ข่าว:

Forex Signal

เริ่มโดย narjant, กรกฎาคม 04, 2024, 12:34:27 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

narjant

EUR/USD
(Last Price: 1.0755)
BUY First, Entry = 1.0749, SL = 1.0709, TP = 1.0789
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0709, SL = 1.0749, TP = 1.0669

GBP/USD
(Last Price: 1.2696)
BUY First, Entry = 1.2691, SL = 1.2651, TP = 1.2731
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2651, SL = 1.2691, TP = 1.2611

USD/JPY
(Last Price: 161.88)
BUY First, Entry = 161.69, SL = 161.29, TP = 162.09
if hit SL, then SELL, Entry = 161.29, SL = 161.69, TP = 160.89

USD/CHF
(Last Price: 0.9092)
SELL First, Entry = 0.9028, SL = 0.9068, TP = 0.8988
if hit SL, then BUY, Entry = 0.9068, SL = 0.9028, TP = 0.9108

narjant

Sell : EURJPY
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 173.200

SL : 175.200