ข่าว:

Forex Signal

เริ่มโดย narjant, กรกฎาคม 08, 2024, 02:13:01 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

narjant

EUR/USD
(Last Price: 1.0827)
BUY First, Entry = 1.0832, SL = 1.0792, TP = 1.0872
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0792, SL = 1.0832, TP = 1.0752

GBP/USD
(Last Price: 1.2809)
BUY First, Entry = 1.2799, SL = 1.2759, TP = 1.2839
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2759, SL = 1.2799, TP = 1.2719

USD/JPY
(Last Price: 160.52)
SELL First, Entry = 160.58, SL = 160.98, TP = 160.18
if hit SL, then BUY, Entry = 160.98, SL = 160.58, TP = 161.38

USD/CHF
(Last Price: 0.8955)
SELL First, Entry = 0.8957, SL = 0.8997, TP = 0.8917
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8997, SL = 0.8957, TP = 0.9037

AUD/USD
(Last Price: 0.6749)
BUY First, Entry = 0.6750, SL = 0.6710, TP = 0.6790
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6710, SL = 0.6750, TP = 0.6670

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,385.48)
Move (UP) first is higher

narjant

Sell : BTCUSD
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 55500

SL : 57500