ข่าว:

Forex Signal

เริ่มโดย narjant, กรกฎาคม 10, 2024, 12:16:09 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

narjant

EUR/USD
(Last Price: 1.0821)
SELL First, Entry = 1.0806, SL = 1.0846, TP = 1.0766
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0846, SL = 1.0806, TP = 1.0886

GBP/USD
(Last Price: 1.2809)
BUY First, Entry = 1.2836, SL = 1.2796, TP = 1.2876
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2796, SL = 1.2836, TP = 1.2756

USD/JPY
(Last Price: 161.04)
BUY First, Entry = 161.06, SL = 160.66, TP = 160.46
if hit SL, then SELL, Entry = 160.66, SL = 161.06, TP = 160.26

USD/CHF
(Last Price: 0.8986)
SELL First, Entry = 0.8951, SL = 0.8991, TP = 0.8911
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8991, SL = 0.8951, TP = 0.9031

AUD/USD
No Comment

USD/CAD
(Last Price: 1.3641)
SELL First, Entry = 1.3646, SL = 1.3686, TP = 1.3606
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3686, SL = 1.3646, TP = 1.3726

narjant

Sell : GBPJPY
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 206.000

SL : 207.100