ข่าว:

Forex Signal

เริ่มโดย narjant, กรกฎาคม 11, 2024, 12:32:49 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

narjant

EUR/USD
(Last Price: 1.0819)
BUY First, Entry = 1.0828, SL = 1.0788, TP = 1.0868
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0788, SL = 1.0828, TP = 1.0748

GBP/USD
(Last Price: 1.2810)
BUY First, Entry = 1.2815, SL = 1.2775, TP = 1.2855
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2775, SL = 1.2815, TP = 1.2735

USD/JPY
(Last Price: 161.55)
BUY First, Entry = 161.50, SL = 161.10, TP = 161.90
if hit SL, then SELL, Entry = 161.10, SL = 161.50, TP = 160.70

USD/CHF
No Comment

AUD/USD
No Comment

USD/CAD
(Last Price: 1.3635)
SELL First, Entry = 1.3628, SL = 1.3668, TP = 1.3588
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3668, SL = 1.3628, TP = 1.3708


narjant