เทรดประสบความส าเร็จได้แม้ว่า Indicator จะพลาด

เริ่มโดย forexduck, มิถุนายน 18, 2022, 04:13:22 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป