ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:37:45 ก่อนเที่ยง
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 01:36:19 หลังเที่ยง
SELL : BTCUSD
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 36300
SL : 38300
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 04:02:54 ก่อนเที่ยง
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 27, 2023, 11:43:36 ก่อนเที่ยง
SELL : XAUUSD
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 2001
SL : 2022
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 22, 2023, 01:34:16 ก่อนเที่ยง
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 22, 2023, 01:32:53 ก่อนเที่ยง
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 21, 2023, 10:59:38 ก่อนเที่ยง
ทองคำ BUY 1980-1985
SL 1975
TP 1990/1995/2000
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 21, 2023, 09:39:37 ก่อนเที่ยง
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 21, 2023, 04:04:13 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 1994
Limit 1997-1999
Tp 1992
Tp 1989
Tp 1986
Tp 1982
Tp 1978
Tp 1974
Tp 1970
Sl 2002
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 21, 2023, 02:01:32 ก่อนเที่ยง
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 17, 2023, 07:12:34 ก่อนเที่ยง
sell
Sell 1987-88
Sell สวย 1992-93
2000
จุด buy 1970
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 17, 2023, 12:56:45 ก่อนเที่ยง
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 16, 2023, 02:06:20 หลังเที่ยง
Sell xau 1971
Limit 1974-75
Tp 1969
Tp 1967
Tp 1965
Tp 1962
Sl 1980
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 16, 2023, 02:03:37 หลังเที่ยง
Sell XAU 1972
Limit 1975-77
Sl 1980
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 16, 2023, 07:57:44 ก่อนเที่ยง