ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:37:45 ก่อนเที่ยง
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 04:02:54 ก่อนเที่ยง
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 27, 2023, 11:43:36 ก่อนเที่ยง
SELL : XAUUSD
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 2001
SL : 2022
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 22, 2023, 01:32:53 ก่อนเที่ยง
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 21, 2023, 02:01:32 ก่อนเที่ยง
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 17, 2023, 12:56:45 ก่อนเที่ยง
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 16, 2023, 07:57:44 ก่อนเที่ยง
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 14, 2023, 01:06:11 ก่อนเที่ยง
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 13, 2023, 08:52:40 ก่อนเที่ยง
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 10, 2023, 02:12:43 ก่อนเที่ยง
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 09, 2023, 10:49:27 ก่อนเที่ยง
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 08, 2023, 01:39:09 หลังเที่ยง
Buy : USDJPY
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 151.300
SL : 150.000
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 07, 2023, 08:32:28 ก่อนเที่ยง
Sell : AUDUSD
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 0.63800
SL : 0.64900
#14
การวิเคราะห์ทางเทคนิค / เทคนิค พื้นฐาน Forex
พฤศจิกายน 06, 2023, 04:42:51 ก่อนเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 06, 2023, 02:21:46 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 1993-94
Sl 1998
#16
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
ตุลาคม 31, 2023, 12:06:32 ก่อนเที่ยง
XAUUSD SELL now at 1999.70
SL 2014
TP 1972
#17
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
ตุลาคม 30, 2023, 03:17:06 ก่อนเที่ยง
#18
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
ตุลาคม 27, 2023, 12:03:10 ก่อนเที่ยง
Buy XAUUSD 1980.00
Tp1: 1983.00 Tp2: 1990.00
SL : 1970.00
#19
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
ตุลาคม 25, 2023, 11:35:11 หลังเที่ยง
#20
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
ตุลาคม 25, 2023, 12:07:31 ก่อนเที่ยง