ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:42:55 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
No Comment

GBP/USD
(Last Price: 1.2730)
BUY First, Entry = 1.2720, SL = 1.2680, TP = 1.2760
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2680, SL = 1.2720, TP = 1.2640

USD/JPY
(Last Price: 157.81)
BUY First, Entry = 158.15, SL = 157.75, TP = 158.55
if hit SL, then SELL, Entry = 157.75, SL = 158.15, TP = 157.35

USD/CHF
No Comment

AUD/USD
(Last Price: 0.6671)
BUY First, Entry = 0.6661, SL = 0.6621, TP = 0.6701
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6621, SL = 0.6661, TP = 0.6581

USD/CAD
(Last Price: 1.3718)
SELL First, Entry = 1.3709, SL = 1.3749, TP = 1.3669
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3749, SL = 1.3709, TP = 1.3789
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 04:02:29 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0768)
BUY First, Entry = 1.0765, SL = 1.0725, TP = 1.0805
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0725, SL = 1.0765, TP = 1.0685

GBP/USD
(Last Price: 1.2734)
BUY First, Entry = 1.2735, SL = 1.2695, TP = 1.2775
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2695, SL = 1.2735, TP = 1.2655

USD/JPY
(Last Price: 157.20)
BUY First, Entry = 157.10, SL = 156.70, TP = 157.50
if hit SL, then SELL, Entry = 156.70, SL = 157.10, TP = 156.30

USD/CHF
no comment
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 18, 2024, 02:29:16 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0741)
SELL First, Entry = 1.0735, SL = 1.0775, TP = 1.0695
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0775, SL = 1.0735, TP = 1.0815

GBP/USD
(Last Price: 1.2759)
SELL First, Entry = 1.2750, SL = 1.2790, TP = 1.2710
if hit SL, then BUY, Entry = 1.2790, SL = 1.2750, TP = 1.2830

USD/JPY
(Last Price: 157.20)
BUY First, Entry = 157.10, SL = 156.70, TP = 157.50
if hit SL, then SELL, Entry = 156.70, SL = 157.10, TP = 156.30

USD/CHF
(Last Price: 0.8935)
SELL First, Entry = 0.8935, SL = 0.8975, TP = 0.8895
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8975, SL = 0.8935, TP = 0.9015

AUD/USD
no comment

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,320.05)
Move (DOWN) first is higher

Last price = the price when this prediction is created.
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 17, 2024, 12:15:24 ก่อนเที่ยง
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 14, 2024, 12:17:43 ก่อนเที่ยง
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 13, 2024, 01:01:43 หลังเที่ยง
Sell XAUUSD 2320
Limit 2324-26
Sl 2327
#7
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 12, 2024, 12:35:25 ก่อนเที่ยง
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 11, 2024, 01:04:13 ก่อนเที่ยง
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 10, 2024, 02:49:36 ก่อนเที่ยง
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 07, 2024, 12:18:37 ก่อนเที่ยง
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 06, 2024, 12:54:49 ก่อนเที่ยง
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 04, 2024, 11:26:48 หลังเที่ยง
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 04, 2024, 12:08:18 ก่อนเที่ยง
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 30, 2024, 11:40:45 หลังเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 30, 2024, 07:14:37 ก่อนเที่ยง
#16
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 29, 2024, 12:19:58 ก่อนเที่ยง
#17
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 28, 2024, 05:46:39 ก่อนเที่ยง
Sell : XAUUSD
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 2333

SL : 2354
#18
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 27, 2024, 11:31:45 หลังเที่ยง
Sell limit XAUUSD 2353
Limit 2355-56
Sl 2358
Tp 2350
Tp 2347
Tp 2344
Tp 2340
Tp 2336
Tp 2332
Tp 2326
Tp 2320
Tp 2313
#19
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 27, 2024, 12:48:23 ก่อนเที่ยง
#20
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 24, 2024, 12:27:10 ก่อนเที่ยง