ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 11:21:27 ก่อนเที่ยง
XAUUSD SELL now at 2340.37
SL 2352
TP 2320
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 04:44:39 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
Sell1.07430-1.07560 sl1.07666
Tp�(1) 1.07247 Tp(2)1.07120
Tp(3)1.06883
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 04:42:07 ก่อนเที่ยง
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 01:07:47 ก่อนเที่ยง
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:42:55 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
No Comment

GBP/USD
(Last Price: 1.2730)
BUY First, Entry = 1.2720, SL = 1.2680, TP = 1.2760
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2680, SL = 1.2720, TP = 1.2640

USD/JPY
(Last Price: 157.81)
BUY First, Entry = 158.15, SL = 157.75, TP = 158.55
if hit SL, then SELL, Entry = 157.75, SL = 158.15, TP = 157.35

USD/CHF
No Comment

AUD/USD
(Last Price: 0.6671)
BUY First, Entry = 0.6661, SL = 0.6621, TP = 0.6701
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6621, SL = 0.6661, TP = 0.6581

USD/CAD
(Last Price: 1.3718)
SELL First, Entry = 1.3709, SL = 1.3749, TP = 1.3669
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3749, SL = 1.3709, TP = 1.3789
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 06:42:34 ก่อนเที่ยง
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 04:02:29 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0768)
BUY First, Entry = 1.0765, SL = 1.0725, TP = 1.0805
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0725, SL = 1.0765, TP = 1.0685

GBP/USD
(Last Price: 1.2734)
BUY First, Entry = 1.2735, SL = 1.2695, TP = 1.2775
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2695, SL = 1.2735, TP = 1.2655

USD/JPY
(Last Price: 157.20)
BUY First, Entry = 157.10, SL = 156.70, TP = 157.50
if hit SL, then SELL, Entry = 156.70, SL = 157.10, TP = 156.30

USD/CHF
no comment
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 18, 2024, 08:57:04 ก่อนเที่ยง
Buy : XAUUSD
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 2325

SL : 2305
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 18, 2024, 04:21:23 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 2325
Sl 2331
Limit 2329-30
Tp 2323
Tp 2321
Tp 2318
Tp 2315
Tp 2312
Tp 2308
Tp 2304
Tp 2299
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 18, 2024, 02:29:16 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0741)
SELL First, Entry = 1.0735, SL = 1.0775, TP = 1.0695
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0775, SL = 1.0735, TP = 1.0815

GBP/USD
(Last Price: 1.2759)
SELL First, Entry = 1.2750, SL = 1.2790, TP = 1.2710
if hit SL, then BUY, Entry = 1.2790, SL = 1.2750, TP = 1.2830

USD/JPY
(Last Price: 157.20)
BUY First, Entry = 157.10, SL = 156.70, TP = 157.50
if hit SL, then SELL, Entry = 156.70, SL = 157.10, TP = 156.30

USD/CHF
(Last Price: 0.8935)
SELL First, Entry = 0.8935, SL = 0.8975, TP = 0.8895
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8975, SL = 0.8935, TP = 0.9015

AUD/USD
no comment

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,320.05)
Move (DOWN) first is higher

Last price = the price when this prediction is created.
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 17, 2024, 03:08:19 หลังเที่ยง
ทองคำ SELL 2327-2332
SL 2337
TP 2322/2317/2312
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 17, 2024, 09:02:40 ก่อนเที่ยง
แนวทางทองวันนี้
Buy 2313.5-2316
Sell 2330
2340
2345-46
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 17, 2024, 12:16:20 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0678)
SELL First, Entry = 1.0730, SL = 1.0770, TP = 1.0690
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0770, SL = 1.0730, TP = 1.0810

GBP/USD
(Last Price: 1.2705)
SELL First, Entry = 1.2740, SL = 1.2780, TP = 1.2700
if hit SL, then BUY, Entry = 1.2780, SL = 1.2740, TP = 1.2820

USD/JPY
(Last Price: 157.44)
BUY First, Entry = 157.32, SL = 156.92, TP = 157.72
if hit SL, then SELL, Entry = 156.92, SL = 157.32, TP = 156.52

USD/CHF
(Last Price: 0.8932)
SELL First, Entry = 0.8932, SL = 0.8972, TP = 0.8892
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8972, SL = 0.8932, TP = 0.9012

AUD/USD
(Last Price: 0.6604)
SELL First, Entry = 0.6625, SL = 0.6665, TP = 0.6585
if hit SL, then BUY, Entry = 0.6665, SL = 0.6625, TP = 0.6705

USD/CAD
(Last Price: 1.3754)
BUY First, Entry = 1.3760, SL = 1.3720, TP = 1.3800
if hit SL, then SELL, Entry = 1.3720, SL = 1.3760, TP = 1.3680
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 17, 2024, 12:15:24 ก่อนเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 14, 2024, 08:44:56 ก่อนเที่ยง
Buy : EURJPY
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 169.350

SL : 168.050