ข่าว:

Menu

General Statistics - narjant

Total time spent Online
5 วัน 15 ชั่วโมงและ 46 นาที
Total Posts
1,699 posts
Total Topics started
493 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 73 posts (7%)
  12 am
 • 77 posts (8%)
  1 am
 • 55 posts (5%)
  2 am
 • 47 posts (5%)
  3 am
 • 39 posts (4%)
  4 am
 • 37 posts (4%)
  5 am
 • 28 posts (3%)
  6 am
 • 9 posts (1%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 1 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 107 posts (11%)
  4 pm
 • 198 posts (20%)
  5 pm
 • 71 posts (7%)
  6 pm
 • 80 posts (8%)
  7 pm
 • 66 posts (7%)
  8 pm
 • 44 posts (4%)
  9 pm
 • 7 posts (1%)
  10 pm
 • 62 posts (6%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1606 posts of the member's 1699 posts (94.53%)
1606
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
60 posts of the member's 1699 posts (3.53%)
60
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
11 posts of the member's 1699 posts (0.65%)
11
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the member's 1699 posts (0.24%)
4
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the member's 1699 posts (0.18%)
3
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3 posts of the member's 1699 posts (0.18%)
3
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
3 posts of the member's 1699 posts (0.18%)
3
การวิเคราะห์พื้นฐานเเละข่าว
2 posts of the member's 1699 posts (0.12%)
2
Money managemant
1 posts of the member's 1699 posts (0.06%)
1
Broker แนะนำ
1 posts of the member's 1699 posts (0.06%)
1

Most popular Boards by Activity

วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
60 posts of the board's 72 posts (83.33%)
83.33%
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1606 posts of the board's 2089 posts (76.88%)
76.88%
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the board's 9 posts (44.44%)
44.44%
Broker แนะนำ
1 posts of the board's 4 posts (25.00%)
25.00%
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the board's 16 posts (18.75%)
18.75%
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
3 posts of the board's 19 posts (15.79%)
15.79%
การวิเคราะห์พื้นฐานเเละข่าว
2 posts of the board's 23 posts (8.70%)
8.70%
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
11 posts of the board's 139 posts (7.91%)
7.91%
XM
1 posts of the board's 14 posts (7.14%)
7.14%