ข่าว:

Menu

General Statistics - narjant

Total time spent Online
6 วัน 7 ชั่วโมงและ 52 นาที
Total Posts
2,001 posts
Total Topics started
617 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 77 posts (8%)
  12 am
 • 78 posts (8%)
  1 am
 • 52 posts (5%)
  2 am
 • 46 posts (5%)
  3 am
 • 44 posts (4%)
  4 am
 • 46 posts (5%)
  5 am
 • 33 posts (3%)
  6 am
 • 13 posts (1%)
  7 am
 • 1 posts (0%)
  8 am
 • 1 posts (0%)
  9 am
 • 2 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 1 posts (0%)
  3 pm
 • 105 posts (10%)
  4 pm
 • 177 posts (18%)
  5 pm
 • 47 posts (5%)
  6 pm
 • 68 posts (7%)
  7 pm
 • 79 posts (8%)
  8 pm
 • 49 posts (5%)
  9 pm
 • 7 posts (1%)
  10 pm
 • 75 posts (7%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1903 posts of the member's 2001 posts (95.10%)
1903
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
62 posts of the member's 2001 posts (3.10%)
62
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
11 posts of the member's 2001 posts (0.55%)
11
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the member's 2001 posts (0.20%)
4
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
4 posts of the member's 2001 posts (0.20%)
4
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the member's 2001 posts (0.15%)
3
การวิเคราะห์พื้นฐานเเละข่าว
3 posts of the member's 2001 posts (0.15%)
3
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3 posts of the member's 2001 posts (0.15%)
3
Poker World
2 posts of the member's 2001 posts (0.10%)
2
Broker แนะนำ
1 posts of the member's 2001 posts (0.05%)
1

Most popular Boards by Activity

วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
62 posts of the board's 74 posts (83.78%)
83.78%
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1903 posts of the board's 2512 posts (75.76%)
75.76%
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the board's 9 posts (44.44%)
44.44%
Broker แนะนำ
1 posts of the board's 4 posts (25.00%)
25.00%
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
4 posts of the board's 21 posts (19.05%)
19.05%
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the board's 16 posts (18.75%)
18.75%
การวิเคราะห์พื้นฐานเเละข่าว
3 posts of the board's 24 posts (12.50%)
12.50%
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
11 posts of the board's 141 posts (7.80%)
7.80%
Poker World
2 posts of the board's 30 posts (6.67%)
6.67%