ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 11:29:16 หลังเที่ยง
Signal : BUY
TF30
GBP/AUD
Supportprice : 1.86123
SL : 1.86024
#2
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 03:20:34 ก่อนเที่ยง
Signal SELL
TF 30
AUD/CHF
Resistant 0.60026
SL : 0.60046
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 05, 2023, 06:35:46 ก่อนเที่ยง
Sell : XAU/USD
TP   : 1941.31
SL   : 1951.31
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 02, 2023, 08:51:43 ก่อนเที่ยง
Timefream:30
Symbol:EURCHF
Resistance:0.97406
StopLoss:0.97447=40 Point
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 31, 2023, 11:54:53 หลังเที่ยง
#6
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 30, 2023, 11:18:40 หลังเที่ยง
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 29, 2023, 11:22:23 หลังเที่ยง
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 28, 2023, 11:48:41 หลังเที่ยง
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 26, 2023, 08:36:23 ก่อนเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: EURCAD
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 25, 2023, 12:21:10 ก่อนเที่ยง
Buy XAUUSD 1981.70
Tp1 : 1982.70 Tp2 : 1988.70
SL : 1974.00
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 24, 2023, 12:22:52 ก่อนเที่ยง
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 22, 2023, 11:44:54 หลังเที่ยง
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 21, 2023, 11:32:55 หลังเที่ยง
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 18, 2023, 11:46:11 หลังเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 18, 2023, 12:15:21 ก่อนเที่ยง
#16
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 17, 2023, 12:23:30 ก่อนเที่ยง
#17
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 16, 2023, 12:39:25 ก่อนเที่ยง
#18
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 14, 2023, 11:37:30 หลังเที่ยง
#19
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex / Trade New
พฤษภาคม 12, 2023, 01:10:43 ก่อนเที่ยง
Downjones ทรุดตัว -221 จุด / Nikkei ยัง +84 / น้ำมันดิบ Brent ทิ้งตัวหลังไม่ผ่านแนวต้าน ลงมาแตะ 75$
#20
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 11, 2023, 11:46:05 หลังเที่ยง