ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:17:16 ก่อนเที่ยง
Signal : BUY
TF30
EUR/USD
Supportprice : 1.06780
SL : 1.06567
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 11:29:16 หลังเที่ยง
Signal : BUY
TF30
GBP/AUD
Supportprice : 1.86123
SL : 1.86024
#3
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 12:48:03 หลังเที่ยง
Signal BUY
TF30
EUR/AUD
Supportprice : 1.60428
SL: 1.60000
#4
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 12:46:30 หลังเที่ยง
Signal SELL
TF 30
AUD/USD
Resistance 0.66557
SL : 0.66658
#5
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 03:20:34 ก่อนเที่ยง
Signal SELL
TF 30
AUD/CHF
Resistant 0.60026
SL : 0.60046
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 05, 2023, 06:46:12 ก่อนเที่ยง
Signal => BUY
NZD/CAD
Supportprice : 0.81404
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 05, 2023, 06:35:46 ก่อนเที่ยง
Sell : XAU/USD
TP   : 1941.31
SL   : 1951.31
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 02, 2023, 09:29:40 ก่อนเที่ยง
SIGNAL SELL
Timefream:30
Symbol:GBPUSD
Resistance:1.25391
StopLoss:1.25797=405 Point
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 02, 2023, 08:51:43 ก่อนเที่ยง
Timefream:30
Symbol:EURCHF
Resistance:0.97406
StopLoss:0.97447=40 Point
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มิถุนายน 01, 2023, 08:37:43 ก่อนเที่ยง
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 31, 2023, 11:54:53 หลังเที่ยง
#12
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤษภาคม 31, 2023, 02:19:54 หลังเที่ยง
ทองคำ BUY 1957-1962
SL 1952
TP 1967/1972/1977
#13
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤษภาคม 31, 2023, 06:15:35 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD  1959.5
Tp 1957.5
Tp 1955
Tp 1952
Tp 1948
Tp 1944
Tp 1940
Tp 1935
Sl 1970
#14
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / Forex Signal
พฤษภาคม 30, 2023, 11:18:40 หลังเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤษภาคม 29, 2023, 11:28:08 หลังเที่ยง
Sell EURAUD 1.6384
Tp1 : 1.6364 Tp2 : 1.6324
SL : 1.6448