ข่าว:

Menu

General Statistics - narjant

Total time spent Online
5 วัน 1 ชั่วโมงและ 25 นาที
Total Posts
1,374 posts
Total Topics started
377 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 78 posts (8%)
  12 am
 • 89 posts (9%)
  1 am
 • 51 posts (5%)
  2 am
 • 33 posts (3%)
  3 am
 • 40 posts (4%)
  4 am
 • 31 posts (3%)
  5 am
 • 20 posts (2%)
  6 am
 • 4 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 1 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 86 posts (9%)
  4 pm
 • 195 posts (19%)
  5 pm
 • 69 posts (7%)
  6 pm
 • 91 posts (9%)
  7 pm
 • 73 posts (7%)
  8 pm
 • 58 posts (6%)
  9 pm
 • 8 posts (1%)
  10 pm
 • 74 posts (7%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1289 posts of the member's 1374 posts (93.81%)
1289
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
58 posts of the member's 1374 posts (4.22%)
58
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
10 posts of the member's 1374 posts (0.73%)
10
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the member's 1374 posts (0.29%)
4
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the member's 1374 posts (0.22%)
3
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
3 posts of the member's 1374 posts (0.22%)
3
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
1 posts of the member's 1374 posts (0.07%)
1
Money managemant
1 posts of the member's 1374 posts (0.07%)
1
Broker แนะนำ
1 posts of the member's 1374 posts (0.07%)
1
XM
1 posts of the member's 1374 posts (0.07%)
1

Most popular Boards by Activity

วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
58 posts of the board's 70 posts (82.86%)
82.86%
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1289 posts of the board's 1647 posts (78.26%)
78.26%
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the board's 9 posts (44.44%)
44.44%
Broker แนะนำ
1 posts of the board's 4 posts (25.00%)
25.00%
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the board's 16 posts (18.75%)
18.75%
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
3 posts of the board's 19 posts (15.79%)
15.79%
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
10 posts of the board's 124 posts (8.06%)
8.06%
XM
1 posts of the board's 14 posts (7.14%)
7.14%
Money managemant
1 posts of the board's 48 posts (2.08%)
2.08%