ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 12:51:17 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0848)
BUY First, Entry = 1.0832, SL = 1.0792, TP = 1.0872
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0792, SL = 1.0832, TP = 1.0752

GBP/USD
(Last Price: 1.2877)
BUY First, Entry = 1.2852, SL = 1.2512, TP = 1.2892
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2512, SL = 1.2852, TP = 1.2472

USD/JPY
(Last Price: 161.55)
SELL First, Entry = 161.36, SL = 161.76, TP = 160.96
if hit SL, then BUY, Entry = 161.76, SL = 161.36, TP = 162.16

USD/CHF
(Last Price: 0.8983)
SELL First, Entry = 0.8972, SL = 0.9012, TP = 0.8932
if hit SL, then BUY, Entry = 0.9012, SL = 0.8972, TP = 0.9052

AUD/USD
(Last Price: 0.6756)
BUY First, Entry = 0.6752, SL = 0.6712, TP = 0.6792
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6712, SL = 0.6752, TP = 0.6672

USD/CAD
(Last Price: 1.3634)
BUY First, Entry = 1.3637, SL = 1.3597, TP = 1.3677
if hit SL, then SELL, Entry = 1.3597, SL = 1.3637, TP = 1.3557
#2
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีอิทธิพลต่อราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีบทบาทในการบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อและผลกระทบต่อการตัดสินใจนโยบายการเงิน
เจาะลึกกันครับ CPI ส่งผลต่อราคาทองคำดังนี้
🔋 1. ตัวชี้วัดเงินเฟ้อ
 - CPI ที่สูงขึ้น (อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น) เมื่อ CPI เพิ่มขึ้น แสดงถึงอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น นักลงทุนมักหันมาสะสมทองคำเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วทองคำจะรักษามูลค่าไว้ได้ดีกว่าสกุลเงินในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง เป็นผลให้อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่ความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น
 - CPI ที่ต่ำกว่า (อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่า) ในทางกลับกัน หาก CPI บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำหรือลดลง ความต้องการทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออาจลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำลดลง
🔋 2. ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย
 - CPI ที่สูงขึ้นนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ธนาคารกลาง เช่น Federal Reserve อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งบ่งชี้โดย CPI ที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสามารถทำให้สินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยมีความน่าดึงดูดยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเช่นทองคำ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำลดลงเนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนเงินทุนไปเป็นสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย
 - CPI ที่ลดลงส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลง หาก CPI แสดงอัตราเงินเฟ้อต่ำ ธนาคารกลางอาจคงหรือลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำ (เนื่องจากทองคำไม่ได้สร้างดอกเบี้ย) ทำให้มีความน่าดึงดูดยิ่งขึ้นและอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้น
🔋 3. มูลค่าสกุลเงิน
 - กรณีอัตราเงินเฟ้อและค่าเงินอ่อนค่าลง
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งระบุโดย CPI ที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงได้
สกุลเงินที่อ่อนค่าลงทำให้ทองคำราคาถูกสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติ เมื่อมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้น
 - กรณีอัตราเงินเฟ้อคงที่หรือต่ำกว่าเสถียรภาพของสกุลเงิน
หาก CPI คงที่หรือต่ำลง สกุลเงินอาจยังคงแข็งแกร่งหรือแข็งค่าขึ้น สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการทองคำลดลงและราคาทองคำมีโอกาสลดลง
🔋 4. ความเชื่อมั่นของตลาดและอุปสงค์ที่ปลอดภัย
 - ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและ CPI ที่สูงขึ้น
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสามารถสร้างความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว นักลงทุนมักจะแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของตน ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น
 - ภาวะเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและ CPI ที่ลดลง
เมื่อ CPI มีเสถียรภาพและบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อต่ำ ภาวะเศรษฐกิจอาจถูกมองว่ามีเสถียรภาพ ความจำเป็นในการลงทุนที่ปลอดภัย เช่น ทองคำ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำลดลง
🚨 เราจะเห็นแล้วนะครับว่า ตัวเลข CPI สามารถส่งผลกระทบต่อราคาทองคำได้โดยตรงทีเดียว โดยผ่านอิทธิพลต่อการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าสกุลเงิน และความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม
ดังนั้น เทรดเดอร์และนักลงทุนจึงควรติดตามข้อมูล CPI อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์การซื้อขายทองคำให้สอดคล้องกันครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก World Gold Council และ investopedia
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 11, 2024, 12:32:49 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0819)
BUY First, Entry = 1.0828, SL = 1.0788, TP = 1.0868
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0788, SL = 1.0828, TP = 1.0748

GBP/USD
(Last Price: 1.2810)
BUY First, Entry = 1.2815, SL = 1.2775, TP = 1.2855
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2775, SL = 1.2815, TP = 1.2735

USD/JPY
(Last Price: 161.55)
BUY First, Entry = 161.50, SL = 161.10, TP = 161.90
if hit SL, then SELL, Entry = 161.10, SL = 161.50, TP = 160.70

USD/CHF
No Comment

AUD/USD
No Comment

USD/CAD
(Last Price: 1.3635)
SELL First, Entry = 1.3628, SL = 1.3668, TP = 1.3588
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3668, SL = 1.3628, TP = 1.3708
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 10, 2024, 12:16:09 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0821)
SELL First, Entry = 1.0806, SL = 1.0846, TP = 1.0766
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0846, SL = 1.0806, TP = 1.0886

GBP/USD
(Last Price: 1.2809)
BUY First, Entry = 1.2836, SL = 1.2796, TP = 1.2876
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2796, SL = 1.2836, TP = 1.2756

USD/JPY
(Last Price: 161.04)
BUY First, Entry = 161.06, SL = 160.66, TP = 160.46
if hit SL, then SELL, Entry = 160.66, SL = 161.06, TP = 160.26

USD/CHF
(Last Price: 0.8986)
SELL First, Entry = 0.8951, SL = 0.8991, TP = 0.8911
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8991, SL = 0.8951, TP = 0.9031

AUD/USD
No Comment

USD/CAD
(Last Price: 1.3641)
SELL First, Entry = 1.3646, SL = 1.3686, TP = 1.3606
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3686, SL = 1.3646, TP = 1.3726
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 09, 2024, 02:14:48 ก่อนเที่ยง
  ทองคำยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยมีการพักฐานในระดับต่ำกว่าเล็กน้อย และมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ 📈

**📊 การวิเคราะห์กราฟ:**

1. **แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Levels):**
   - **📈 R3:** 2,422 $
   - **📈 R2:** 2,407 $
   - **📈 R1:** 2,392 $
   - **📊 Pivot:** 2,365 $
   - **📉 S1:** 2,350 $
   - **📉 S2:** 2,337 $
   - **📉 S3:** 2,322 $

#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 08, 2024, 02:13:01 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0827)
BUY First, Entry = 1.0832, SL = 1.0792, TP = 1.0872
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0792, SL = 1.0832, TP = 1.0752

GBP/USD
(Last Price: 1.2809)
BUY First, Entry = 1.2799, SL = 1.2759, TP = 1.2839
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2759, SL = 1.2799, TP = 1.2719

USD/JPY
(Last Price: 160.52)
SELL First, Entry = 160.58, SL = 160.98, TP = 160.18
if hit SL, then BUY, Entry = 160.98, SL = 160.58, TP = 161.38

USD/CHF
(Last Price: 0.8955)
SELL First, Entry = 0.8957, SL = 0.8997, TP = 0.8917
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8997, SL = 0.8957, TP = 0.9037

AUD/USD
(Last Price: 0.6749)
BUY First, Entry = 0.6750, SL = 0.6710, TP = 0.6790
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6710, SL = 0.6750, TP = 0.6670

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,385.48)
Move (UP) first is higher
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 04, 2024, 11:38:13 หลังเที่ยง
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 04, 2024, 12:34:27 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0755)
BUY First, Entry = 1.0749, SL = 1.0709, TP = 1.0789
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0709, SL = 1.0749, TP = 1.0669

GBP/USD
(Last Price: 1.2696)
BUY First, Entry = 1.2691, SL = 1.2651, TP = 1.2731
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2651, SL = 1.2691, TP = 1.2611

USD/JPY
(Last Price: 161.88)
BUY First, Entry = 161.69, SL = 161.29, TP = 162.09
if hit SL, then SELL, Entry = 161.29, SL = 161.69, TP = 160.89

USD/CHF
(Last Price: 0.9092)
SELL First, Entry = 0.9028, SL = 0.9068, TP = 0.8988
if hit SL, then BUY, Entry = 0.9068, SL = 0.9028, TP = 0.9108
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 03, 2024, 04:00:22 ก่อนเที่ยง
USD/JPY
(Last Price: 161.57)
BUY First, Entry = 161.61, SL = 161.21, TP = 162.01
if hit SL, then SELL, Entry = 161.21, SL = 161.61, TP = 160.81

USD/CHF
(Last Price: 0.9042)
BUY First, Entry = 0.9048, SL = 0.9008, TP = 0.9088
if hit SL, then SELL, Entry = 0.9008, SL = 0.9048, TP = 0.8968

AUD/USD
(Last Price: 0.6674)
BUY First, Entry = 0.6686, SL = 0.6646, TP = 0.6726
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6646, SL = 0.6686, TP = 0.6606

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,329.20)
Move (UP) first is higher
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 02, 2024, 01:02:50 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0758)
BUY First, Entry = 1.0746, SL = 1.0706, TP = 1.0786
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0706, SL = 1.0746, TP = 1.0666

GBP/USD
(Last Price: 1.2667)
BUY First, Entry = 1.2659, SL = 1.2619, TP = 1.2699
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2619, SL = 1.2659, TP = 1.2579

USD/JPY
(Last Price: 161.07)
BUY First, Entry = 160.95, SL = 160.55, TP = 161.35
if hit SL, then SELL, Entry = 160.55, SL = 160.95, TP = 160.15

USD/CHF
(Last Price: 0.9011)
BUY First, Entry = 0.9006, SL = 0.8966, TP = 0.9046
if hit SL, then SELL, Entry = 0.8966, SL = 0.9006, TP = 0.8926

AUD/USD
(Last Price: 0.6679)
BUY First, Entry = 0.6681, SL = 0.6641, TP = 0.6721
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6641, SL = 0.6681, TP = 0.6601

USD/CAD
No Comment
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กรกฎาคม 01, 2024, 02:23:25 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0749)
BUY First, Entry = 1.0746, SL = 1.0706, TP = 1.0786
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0706, SL = 1.0746, TP = 1.0666

GBP/USD
(Last Price: 1.2660)
BUY First, Entry = 1.2659, SL = 1.2619, TP = 1.2699
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2619, SL = 1.2659, TP = 1.2579

USD/JPY
(Last Price: 160.93)
BUY First, Entry = 160.95, SL = 160.55, TP = 161.35
if hit SL, then SELL, Entry = 160.55, SL = 160.95, TP = 160.15

USD/CHF
(Last Price: 0.8992)
BUY First, Entry = 0.9006, SL = 0.8966, TP = 0.9046
if hit SL, then SELL, Entry = 0.8966, SL = 0.9006, TP = 0.8926

AUD/USD
No Comment

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,326.73)
Move (UP) first is higher
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 27, 2024, 09:02:42 ก่อนเที่ยง
Sell : GBPJPY
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 202.150

SL : 203.650
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 26, 2024, 03:18:25 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0729)
SELL First, Entry = 1.0697, SL = 1.0737, TP = 1.0657
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0737, SL = 1.0697, TP = 1.0777

GBP/USD
No Comment

USD/JPY
(Last Price: 159.35)
SELL First, Entry = 159.01, SL = 159.41, TP = 158.61
if hit SL, then BUY, Entry = 159.41, SL = 159.01, TP = 159.81

USD/CHF
(Last Price: 0.8931)
SELL First, Entry = 0.8937, SL = 0.8977, TP = 0.8897
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8977, SL = 0.8937, TP = 0.9017

AUD/USD
(Last Price: 0.6663)
BUY First, Entry = 0.6667, SL = 0.6627, TP = 0.6707
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6627, SL = 0.6667, TP = 0.6587
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 25, 2024, 04:11:15 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0734)
BUY First, Entry = 1.0745, SL = 1.0705, TP = 1.0785
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0705, SL = 1.0745, TP = 1.0665

GBP/USD
(Last Price: 1.2685)
BUY First, Entry = 1.2696, SL = 1.2656, TP = 1.2736
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2656, SL = 1.2696, TP = 1.2616

USD/JPY
(Last Price: 159.44)
SELL First, Entry = 159.05, SL = 159.45, TP = 158.65
if hit SL, then BUY, Entry = 159.45, SL = 159.05, TP = 159.85

USD/CHF
(Last Price: 0.8924)
SELL First, Entry = 0.8924, SL = 0.8964, TP = 0.8884
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8964, SL = 0.8924, TP = 0.9004

AUD/USD
(Last Price: 0.6657)
BUY First, Entry = 0.6665, SL = 0.6625, TP = 0.6705
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6625, SL = 0.6665, TP = 0.6585

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,324.98)
Move (DOWN) first is higher
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 24, 2024, 08:22:05 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0689)
SELL First, Entry = 1.0684, SL = 1.0724, TP = 1.0644
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0724, SL = 1.0684, TP = 1.0764

GBP/USD
(Last Price: 1.2642)
SELL First, Entry = 1.2636, SL = 1.2676, TP = 1.2596
if hit SL, then BUY, Entry = 1.2676, SL = 1.2636, TP = 1.2716

USD/JPY
(Last Price: 159.68)
BUY First, Entry = 159.92, SL = 158.52, TP = 160.32
if hit SL, then SELL, Entry = 158.52, SL = 159.92, TP = 158.12

USD/CHF
No Comment

AUD/USD
(Last Price: 0.6634)
SELL First, Entry = 0.6633, SL = 0.6673, TP = 0.6593
if hit SL, then BUY, Entry = 0.6673, SL = 0.6633, TP = 0.6713

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,326.23)
Move (DOWN) first is higher

Last price = the price when this prediction is created.

To trade in Forex, better to use Trailing Stop 20 points as your TP, and Max Risk below 5%

Important Forex Movement Schedule (time zone: GMT+7/WIB):
No Time
#16
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 21, 2024, 12:30:40 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0722)
SELL First, Entry = 1.0731, SL = 1.0771, TP = 1.0691
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0771, SL = 1.0731, TP = 1.0811

GBP/USD
(Last Price: 1.2702)
SELL First, Entry = 1.2705, SL = 1.2745, TP = 1.2665
if hit SL, then BUY, Entry = 1.2745, SL = 1.2705, TP = 1.2785

USD/JPY
(Last Price: 158.43)
BUY First, Entry = 158.08, SL = 157.68, TP = 158.48
if hit SL, then SELL, Entry = 157.68, SL = 158.08, TP = 157.28

USD/CHF
(Last Price: 0.8903)
BUY First, Entry = 0.8853, SL = 0.8813, TP = 0.8893
if hit SL, then SELL, Entry = 0.8813, SL = 0.8853, TP = 0.8773

AUD/USD
No Comment

USD/CAD
(Last Price: 1.3718)
BUY First, Entry = 1.3722, SL = 1.3682, TP = 1.3762
if hit SL, then SELL, Entry = 1.3682, SL = 1.3722, TP = 1.3642
#17
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 20, 2024, 12:42:55 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
No Comment

GBP/USD
(Last Price: 1.2730)
BUY First, Entry = 1.2720, SL = 1.2680, TP = 1.2760
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2680, SL = 1.2720, TP = 1.2640

USD/JPY
(Last Price: 157.81)
BUY First, Entry = 158.15, SL = 157.75, TP = 158.55
if hit SL, then SELL, Entry = 157.75, SL = 158.15, TP = 157.35

USD/CHF
No Comment

AUD/USD
(Last Price: 0.6671)
BUY First, Entry = 0.6661, SL = 0.6621, TP = 0.6701
if hit SL, then SELL, Entry = 0.6621, SL = 0.6661, TP = 0.6581

USD/CAD
(Last Price: 1.3718)
SELL First, Entry = 1.3709, SL = 1.3749, TP = 1.3669
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3749, SL = 1.3709, TP = 1.3789
#18
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 19, 2024, 04:02:29 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0768)
BUY First, Entry = 1.0765, SL = 1.0725, TP = 1.0805
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0725, SL = 1.0765, TP = 1.0685

GBP/USD
(Last Price: 1.2734)
BUY First, Entry = 1.2735, SL = 1.2695, TP = 1.2775
if hit SL, then SELL, Entry = 1.2695, SL = 1.2735, TP = 1.2655

USD/JPY
(Last Price: 157.20)
BUY First, Entry = 157.10, SL = 156.70, TP = 157.50
if hit SL, then SELL, Entry = 156.70, SL = 157.10, TP = 156.30

USD/CHF
no comment
#19
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 18, 2024, 02:29:16 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0741)
SELL First, Entry = 1.0735, SL = 1.0775, TP = 1.0695
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0775, SL = 1.0735, TP = 1.0815

GBP/USD
(Last Price: 1.2759)
SELL First, Entry = 1.2750, SL = 1.2790, TP = 1.2710
if hit SL, then BUY, Entry = 1.2790, SL = 1.2750, TP = 1.2830

USD/JPY
(Last Price: 157.20)
BUY First, Entry = 157.10, SL = 156.70, TP = 157.50
if hit SL, then SELL, Entry = 156.70, SL = 157.10, TP = 156.30

USD/CHF
(Last Price: 0.8935)
SELL First, Entry = 0.8935, SL = 0.8975, TP = 0.8895
if hit SL, then BUY, Entry = 0.8975, SL = 0.8935, TP = 0.9015

AUD/USD
no comment

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,320.05)
Move (DOWN) first is higher

Last price = the price when this prediction is created.
#20
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มิถุนายน 17, 2024, 12:15:24 ก่อนเที่ยง