ข่าว:

Menu

General Statistics - narjant

Total time spent Online
6 วัน 12 ชั่วโมงและ 7 นาที
Total Posts
2,082 posts
Total Topics started
648 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 75 posts (7%)
  12 am
 • 87 posts (9%)
  1 am
 • 57 posts (6%)
  2 am
 • 53 posts (5%)
  3 am
 • 43 posts (4%)
  4 am
 • 45 posts (4%)
  5 am
 • 34 posts (3%)
  6 am
 • 14 posts (1%)
  7 am
 • 2 posts (0%)
  8 am
 • 1 posts (0%)
  9 am
 • 1 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 1 posts (0%)
  3 pm
 • 100 posts (10%)
  4 pm
 • 174 posts (17%)
  5 pm
 • 44 posts (4%)
  6 pm
 • 67 posts (7%)
  7 pm
 • 73 posts (7%)
  8 pm
 • 54 posts (5%)
  9 pm
 • 8 posts (1%)
  10 pm
 • 68 posts (7%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1980 posts of the member's 2082 posts (95.10%)
1980
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
64 posts of the member's 2082 posts (3.07%)
64
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
11 posts of the member's 2082 posts (0.53%)
11
การวิเคราะห์พื้นฐานเเละข่าว
4 posts of the member's 2082 posts (0.19%)
4
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the member's 2082 posts (0.19%)
4
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
4 posts of the member's 2082 posts (0.19%)
4
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the member's 2082 posts (0.14%)
3
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3 posts of the member's 2082 posts (0.14%)
3
Poker World
3 posts of the member's 2082 posts (0.14%)
3
Broker แนะนำ
1 posts of the member's 2082 posts (0.05%)
1

Most popular Boards by Activity

วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
64 posts of the board's 76 posts (84.21%)
84.21%
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1980 posts of the board's 2619 posts (75.60%)
75.60%
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the board's 9 posts (44.44%)
44.44%
Broker แนะนำ
1 posts of the board's 4 posts (25.00%)
25.00%
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
4 posts of the board's 21 posts (19.05%)
19.05%
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the board's 16 posts (18.75%)
18.75%
การวิเคราะห์พื้นฐานเเละข่าว
4 posts of the board's 25 posts (16.00%)
16.00%
Poker World
3 posts of the board's 36 posts (8.33%)
8.33%
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
11 posts of the board's 142 posts (7.75%)
7.75%