ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 22, 2023, 12:05:35 ก่อนเที่ยง
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 21, 2023, 12:27:49 ก่อนเที่ยง
Sell : USDJPY
TP : 130.890
SL : 131.900
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 20, 2023, 12:23:29 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 1977
Tp 1975
Tp 1973
Tp 1971
Tp 1968
Tp 1965
Tp 1962
Tp 1958
Tp 1954
Tp 1950
Sl 1981
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 15, 2023, 01:08:47 ก่อนเที่ยง
#5
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / Crypto post
มีนาคม 14, 2023, 12:35:33 ก่อนเที่ยง
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 14, 2023, 12:17:51 ก่อนเที่ยง
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 13, 2023, 06:24:46 ก่อนเที่ยง
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 10, 2023, 12:19:34 ก่อนเที่ยง
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 09, 2023, 12:26:00 ก่อนเที่ยง
Buy XAUUSD  1815
Limit 1810-1812
Tp 1817
Tp 1820
Tp 1823
Tp 1826
Tp 1830
Tp 1834
Tp 1838
Tp 1842
Tp 1846
Sl 1808.5
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 08, 2023, 12:20:50 ก่อนเที่ยง
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 07, 2023, 04:39:40 ก่อนเที่ยง
Sell AUDJPY 91.44
Tp1 : 91.24  Tp2 : 90.64
SL : 92.04
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 06, 2023, 02:22:59 ก่อนเที่ยง
#13
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / Crypto post
มีนาคม 04, 2023, 09:47:53 ก่อนเที่ยง
Buy : BTCUSD
TP : 23350
SL : 21350
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 03, 2023, 12:48:16 ก่อนเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 01, 2023, 11:06:18 หลังเที่ยง
#16
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กุมภาพันธ์ 28, 2023, 11:36:23 หลังเที่ยง
#17
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กุมภาพันธ์ 28, 2023, 12:28:44 ก่อนเที่ยง
#18
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กุมภาพันธ์ 27, 2023, 12:30:37 ก่อนเที่ยง
#19
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กุมภาพันธ์ 24, 2023, 12:42:28 ก่อนเที่ยง
#20
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กุมภาพันธ์ 23, 2023, 12:20:42 ก่อนเที่ยง