ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 06:31:17 ก่อนเที่ยง
XAUUSD SELL now at 2119
SL 2133
TP 2084
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
วันนี้ เวลา 02:16:33 ก่อนเที่ยง
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 07:14:14 ก่อนเที่ยง
Sell BTCUSD 63600
Limit 64100-64300
Tp 63400
Tp 63150
Tp 62900
Tp 62600
Tp 62200
Tp 61600
Tp 61000
Tp 60200
Sl 64500
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 07:03:20 ก่อนเที่ยง
ทองคำ BUY 2077-2082
SL 2072
TP 2087/2092/2097
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 03:03:48 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 2082
Limit 2085-86
Tp 2079
Tp 2076
Tp 2072
Tp 2068
Tp 2064
Tp 2060
Tp 2055
Tp 2050
Sl 2088
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 02:31:33 ก่อนเที่ยง
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 01, 2024, 04:08:11 หลังเที่ยง
Sell XAUUSD 2064
Limit 2068
Sl 2071
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กุมภาพันธ์ 29, 2024, 11:28:14 หลังเที่ยง
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
กุมภาพันธ์ 29, 2024, 07:21:00 ก่อนเที่ยง

Sig จาก กลุ่ม  telegrame  :-*  :-*
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
กุมภาพันธ์ 29, 2024, 06:51:24 ก่อนเที่ยง
BTC BUY 61600-61900
SL 61300
TP 62200/62500/62800
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กุมภาพันธ์ 29, 2024, 03:36:27 ก่อนเที่ยง
Buy all xxx/JPY
Sl 250 จุด
Tp 400-600 จุด
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
กุมภาพันธ์ 28, 2024, 09:03:18 ก่อนเที่ยง
Buy : USDJPY
จุดเข้า : ตอนนี้

TP : 151.600
SL : 149.700
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
กุมภาพันธ์ 28, 2024, 06:24:03 ก่อนเที่ยง
บิทคอย BUY 56800-57100
SL 56500
TP 57400/57700/58000
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
กุมภาพันธ์ 28, 2024, 04:32:44 ก่อนเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
กุมภาพันธ์ 27, 2024, 11:15:14 ก่อนเที่ยง
XAUUSD SELL now at 2033.50
SL 2048
TP 2003