ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 22, 2023, 08:11:01 ก่อนเที่ยง
Buy : GBPJPY
TP : 162.787
SL : 162.387
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 22, 2023, 08:10:08 ก่อนเที่ยง
Buy XAUUSD 1943
LiMit 1933-34
Tp 1945
Tp 1947
Tp 1950
Tp 1953
Tp 1956
Tp 1960
Tp 1964
Tp 1968
Tp 1972
Tp 1976
Tp 1980
Sl 1929
Sl ยาว
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 22, 2023, 03:22:54 ก่อนเที่ยง
Buy XAUUSD 1953.00
Tp1 : 1955.00 Tp2 : 1961.00
SL : 1945.00
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 22, 2023, 12:29:30 ก่อนเที่ยง
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 22, 2023, 12:05:35 ก่อนเที่ยง
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 21, 2023, 06:14:20 ก่อนเที่ยง
Sell : GBPJPY
TP : 160.284
SL : 161.600
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 21, 2023, 03:30:44 ก่อนเที่ยง
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 21, 2023, 12:27:49 ก่อนเที่ยง
Sell : USDJPY
TP : 130.890
SL : 131.900
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 20, 2023, 10:19:40 ก่อนเที่ยง
BUY : XAUUSD
TP : 1992.00
SL : 1982.50
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 20, 2023, 04:05:03 ก่อนเที่ยง
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 20, 2023, 01:09:37 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: GBPJPY
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 20, 2023, 12:23:29 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 1977
Tp 1975
Tp 1973
Tp 1971
Tp 1968
Tp 1965
Tp 1962
Tp 1958
Tp 1954
Tp 1950
Sl 1981
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 15, 2023, 01:33:08 หลังเที่ยง
Buy EURCAD 1.4658
Tp1 : 1.4678 Tp2 : 1.4718
SL : 1.4590
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 15, 2023, 11:59:51 ก่อนเที่ยง
Sell เสี่ยง XAUUSD  1916
Tp 1914
Tp 1912
Tp 1910
Tp 1907
Tp 1904
Tp 1900
Tp 1896
Tp 1892
Tp 1888
Sl 1922
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มีนาคม 15, 2023, 10:51:22 ก่อนเที่ยง
Sell : EURGBP
TP : 0.87700
SL : 0.88550