ข่าว:

Menu

General Statistics - narjant

Total time spent Online
4 วัน 14 ชั่วโมงและ 14 นาที
Total Posts
1,206 posts
Total Topics started
315 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 77 posts (8%)
  12 am
 • 91 posts (9%)
  1 am
 • 48 posts (5%)
  2 am
 • 30 posts (3%)
  3 am
 • 33 posts (3%)
  4 am
 • 21 posts (2%)
  5 am
 • 19 posts (2%)
  6 am
 • 2 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 1 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 1 posts (0%)
  3 pm
 • 74 posts (7%)
  4 pm
 • 178 posts (18%)
  5 pm
 • 66 posts (7%)
  6 pm
 • 106 posts (11%)
  7 pm
 • 91 posts (9%)
  8 pm
 • 73 posts (7%)
  9 pm
 • 10 posts (1%)
  10 pm
 • 80 posts (8%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1136 posts of the member's 1206 posts (94.20%)
1136
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
51 posts of the member's 1206 posts (4.23%)
51
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
4 posts of the member's 1206 posts (0.33%)
4
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the member's 1206 posts (0.33%)
4
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the member's 1206 posts (0.25%)
3
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
2 posts of the member's 1206 posts (0.17%)
2
Money managemant
1 posts of the member's 1206 posts (0.08%)
1
Broker แนะนำ
1 posts of the member's 1206 posts (0.08%)
1
XM
1 posts of the member's 1206 posts (0.08%)
1
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the member's 1206 posts (0.08%)
1

Most popular Boards by Activity

วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
51 posts of the board's 63 posts (80.95%)
80.95%
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1136 posts of the board's 1442 posts (78.78%)
78.78%
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the board's 9 posts (44.44%)
44.44%
Broker แนะนำ
1 posts of the board's 4 posts (25.00%)
25.00%
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the board's 16 posts (18.75%)
18.75%
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
2 posts of the board's 17 posts (11.76%)
11.76%
XM
1 posts of the board's 12 posts (8.33%)
8.33%
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
4 posts of the board's 106 posts (3.77%)
3.77%
Money managemant
1 posts of the board's 46 posts (2.17%)
2.17%