ข่าว:

Menu

General Statistics - narjant

Total time spent Online
5 วัน 23 ชั่วโมงและ 50 นาที
Total Posts
1,867 posts
Total Topics started
559 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 74 posts (7%)
  12 am
 • 82 posts (8%)
  1 am
 • 53 posts (5%)
  2 am
 • 46 posts (5%)
  3 am
 • 41 posts (4%)
  4 am
 • 39 posts (4%)
  5 am
 • 27 posts (3%)
  6 am
 • 10 posts (1%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 1 posts (0%)
  9 am
 • 2 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 1 posts (0%)
  3 pm
 • 104 posts (10%)
  4 pm
 • 182 posts (18%)
  5 pm
 • 55 posts (5%)
  6 pm
 • 77 posts (8%)
  7 pm
 • 81 posts (8%)
  8 pm
 • 51 posts (5%)
  9 pm
 • 5 posts (0%)
  10 pm
 • 70 posts (7%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1773 posts of the member's 1867 posts (94.97%)
1773
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
60 posts of the member's 1867 posts (3.21%)
60
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
11 posts of the member's 1867 posts (0.59%)
11
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the member's 1867 posts (0.21%)
4
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
4 posts of the member's 1867 posts (0.21%)
4
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the member's 1867 posts (0.16%)
3
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3 posts of the member's 1867 posts (0.16%)
3
การวิเคราะห์พื้นฐานเเละข่าว
2 posts of the member's 1867 posts (0.11%)
2
Broker แนะนำ
1 posts of the member's 1867 posts (0.05%)
1
XM
1 posts of the member's 1867 posts (0.05%)
1

Most popular Boards by Activity

วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
60 posts of the board's 72 posts (83.33%)
83.33%
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
1773 posts of the board's 2322 posts (76.36%)
76.36%
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the board's 9 posts (44.44%)
44.44%
Broker แนะนำ
1 posts of the board's 4 posts (25.00%)
25.00%
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
4 posts of the board's 21 posts (19.05%)
19.05%
แนะนำตัวกันหน่อย
3 posts of the board's 16 posts (18.75%)
18.75%
การวิเคราะห์พื้นฐานเเละข่าว
2 posts of the board's 23 posts (8.70%)
8.70%
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
11 posts of the board's 140 posts (7.86%)
7.86%
XM
1 posts of the board's 16 posts (6.25%)
6.25%