ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:15:37 ก่อนเที่ยง
Buy XAUUSD 1751
และ limit 1747
Tp 1753
Tp 1755
Tp 1758
Tp 1761
Tp 1764
Sl 1743
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 24, 2022, 11:13:37 หลังเที่ยง
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 23, 2022, 11:35:26 หลังเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: NZDUSD
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 22, 2022, 11:58:02 หลังเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: AUDJPY
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 21, 2022, 11:56:54 หลังเที่ยง
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 21, 2022, 01:49:19 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: USDCHF
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 21, 2022, 12:27:59 ก่อนเที่ยง
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 16, 2022, 11:59:07 หลังเที่ยง
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 16, 2022, 12:22:28 ก่อนเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: AUDCAD
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 15, 2022, 12:04:16 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: AUDJPY
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 14, 2022, 12:15:24 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: NZDJPY
=========================
Sig  จาก กลุ่ม ไลน์   ;D  ;D  ;D
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 11, 2022, 01:47:11 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 1749,5
Tp 1747
Tp 1744
Tp 1741
Tp 1737
Tp 1734
Tp 1730
Tp 1725
Tp 1720
Tp 1715
Sl 1765
=========================
Sig  จาก กลุ่มไลน์   
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 10, 2022, 01:02:32 ก่อนเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: AUDCHFm
========================
Sig  จาก กลุ่มไลน์   
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 09, 2022, 12:05:52 ก่อนเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 08, 2022, 02:33:58 ก่อนเที่ยง
#16
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 07, 2022, 02:59:43 ก่อนเที่ยง
#17
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 03, 2022, 12:22:19 ก่อนเที่ยง
#18
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 01, 2022, 11:23:57 หลังเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: CHFJPYm
==================
sig จาก กลุ่มไลน์ 
#19
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 01, 2022, 12:13:12 ก่อนเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: AUDJPYm
==================
Sig  จาก กลุ่ม ไลน์  ;D  ;D
#20
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
ตุลาคม 31, 2022, 12:31:53 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: EURUSDm
=======================
Sig  จาก กลุ่มไลน์   :-*  :-*  :-*