ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 02:10:19 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: AUDNZD
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:18:34 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: AUDCHF
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:15:37 ก่อนเที่ยง
Buy XAUUSD 1751
และ limit 1747
Tp 1753
Tp 1755
Tp 1758
Tp 1761
Tp 1764
Sl 1743
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 25, 2022, 09:03:28 ก่อนเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: NZDUSD
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 25, 2022, 08:07:54 ก่อนเที่ยง
Sell : NZDUSD
TP : 0.62286
SL : 0.62686
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 25, 2022, 03:18:56 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: CADCHF
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 25, 2022, 02:01:19 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 1757.5
Tp 1755
Tp 1753
Tp 1750
Tp 1747
Tp 1744
Tp 1740
Tp 1736
Tp 1732
Sl 1763
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 25, 2022, 12:31:57 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: CADCHF
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 24, 2022, 11:45:38 หลังเที่ยง
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 24, 2022, 11:13:37 หลังเที่ยง
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 24, 2022, 10:15:00 ก่อนเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: GBPCHF
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 24, 2022, 12:16:40 ก่อนเที่ยง
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
พฤศจิกายน 23, 2022, 11:35:26 หลังเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: NZDUSD
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 23, 2022, 10:38:50 ก่อนเที่ยง
Buy EURJPY 145.80
Tp1 : 146.00 Tp2 : 146.40
SL : 145.15
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
พฤศจิกายน 23, 2022, 09:08:47 ก่อนเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: NZDUSD