ข่าว:

Menu

General Statistics - narjant

Total time spent Online
3 วัน 5 ชั่วโมงและ 1 นาที
Total Posts
908 posts
Total Topics started
233 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 64 posts (7%)
  12 am
 • 76 posts (8%)
  1 am
 • 47 posts (5%)
  2 am
 • 38 posts (4%)
  3 am
 • 26 posts (3%)
  4 am
 • 34 posts (4%)
  5 am
 • 14 posts (2%)
  6 am
 • 2 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 1 posts (0%)
  3 pm
 • 58 posts (6%)
  4 pm
 • 141 posts (16%)
  5 pm
 • 66 posts (7%)
  6 pm
 • 98 posts (11%)
  7 pm
 • 94 posts (10%)
  8 pm
 • 70 posts (8%)
  9 pm
 • 10 posts (1%)
  10 pm
 • 69 posts (8%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
856 posts of the member's 908 posts (94.27%)
856
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
36 posts of the member's 908 posts (3.96%)
36
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the member's 908 posts (0.44%)
4
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
3 posts of the member's 908 posts (0.33%)
3
แนะนำตัวกันหน่อย
2 posts of the member's 908 posts (0.22%)
2
Crypto Mining
2 posts of the member's 908 posts (0.22%)
2
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
2 posts of the member's 908 posts (0.22%)
2
Money managemant
1 posts of the member's 908 posts (0.11%)
1
Broker แนะนำ
1 posts of the member's 908 posts (0.11%)
1
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the member's 908 posts (0.11%)
1

Most popular Boards by Activity

วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน
856 posts of the board's 1085 posts (78.89%)
78.89%
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน
36 posts of the board's 48 posts (75.00%)
75.00%
Exchanger เเละ Wallet
4 posts of the board's 9 posts (44.44%)
44.44%
Broker แนะนำ
1 posts of the board's 4 posts (25.00%)
25.00%
Crypto Mining
2 posts of the board's 10 posts (20.00%)
20.00%
พื้นฐาน Crypto
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
แนะนำตัวกันหน่อย
2 posts of the board's 13 posts (15.38%)
15.38%
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
2 posts of the board's 17 posts (11.76%)
11.76%
อื่นๆ เกี่ยวกับ Forex
3 posts of the board's 95 posts (3.16%)
3.16%
Money managemant
1 posts of the board's 45 posts (2.22%)
2.22%