ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#1
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 01:54:08 ก่อนเที่ยง
SELL NOW!!
 TF: 60
 Symbol: GBPCHF
#2
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:57:27 ก่อนเที่ยง
#3
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
วันนี้ เวลา 12:43:22 ก่อนเที่ยง
#4
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 08:22:12 ก่อนเที่ยง
#5
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 06:51:36 ก่อนเที่ยง
Sell : USDJPY
TP : 129.050
SL : 129.700
#6
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
เมื่อวานนี้ เวลา 03:22:01 ก่อนเที่ยง
Sell CHFJPY 140.86
Tp1 : 140.66 Tp2 : 140.26
SL : 141.48
#7
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มกราคม 25, 2023, 11:53:05 หลังเที่ยง
#8
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 25, 2023, 02:45:42 ก่อนเที่ยง
Sell  XAUUSD 1938
และ limit 1944-1946
Tp 1936
Tp 1934
Tp 1931
Tp 1928
Tp 1925
Tp 1922
Tp 1919
Tp 1916
Tp 1912
Tp 1908
Tp 1904
Tp 1900
Sl 1950
#9
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 25, 2023, 01:58:14 ก่อนเที่ยง
#10
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มกราคม 25, 2023, 12:27:08 ก่อนเที่ยง
#11
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 24, 2023, 08:09:46 ก่อนเที่ยง
Sell XAUUSD 1941
Tp 1939
Tp 1937
Tp 1934
Tp 1931
Tp 1928
Tp 1924
Tp 1920
Tp 1916
Tp 1912
Tp 1908
Tp 1904
Tp 1900
 Sl 1950
#12
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 24, 2023, 07:01:09 ก่อนเที่ยง
Buy : EURUSD
TP : 1.09210
SL : 1.08610
#13
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 24, 2023, 03:00:02 ก่อนเที่ยง
Sell GBPNZD 1.9111
Tp1 : 1.9091 SL : 1.9051
SL : 1.9175
#14
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มกราคม 23, 2023, 11:32:35 หลังเที่ยง
#15
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 23, 2023, 09:20:29 ก่อนเที่ยง
Buy : GBPJPY
TP : 161.530
SL : 160.500