ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#16
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 23, 2023, 07:21:45 ก่อนเที่ยง
Buy : XAUUSD
TP : 1928.45
SL : 1918.45
#17
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 23, 2023, 02:13:38 ก่อนเที่ยง
BUY NOW!!
 TF: 60
 Symbol: CADCHF
#18
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 23, 2023, 02:06:27 ก่อนเที่ยง
Sell  XAUUSD 1933
Tp 1931
Tp 1929
Tp 1927
Tp 1925
Tp 1922
Tp 1919
Tp 1916
Tp 1912
Tp 1908
Tp 1904
Tp 1900
Sl 1941
#19
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มกราคม 23, 2023, 01:56:12 ก่อนเที่ยง
#20
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 20, 2023, 01:38:38 หลังเที่ยง
Sell USDCHF 0.9200
Tp1 : 0.9180 Tp2 : 0.9130
SL : 0.9270
#21
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 20, 2023, 12:31:36 ก่อนเที่ยง
#22
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / Forex Signal
มกราคม 19, 2023, 11:42:48 หลังเที่ยง
#23
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 19, 2023, 07:10:09 ก่อนเที่ยง
Buy EJ 138.19
Tp 138.40
Tp 138.60
Tp 138.80
Tp 139.05
Tp 139.30
Tp 139.60
Tp 139.90
Tp 140.20
Tp 140.60
Tp 141
Tp 141.40
Tp 141.80
Sl 137
#24
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 19, 2023, 02:09:09 ก่อนเที่ยง
Buy EURCHF 0.9903
Tp1 : 0.9923 Tp2 : 0.9963
SL : 0.9840
#25
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มกราคม 19, 2023, 01:01:29 ก่อนเที่ยง
#26
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 18, 2023, 06:37:01 ก่อนเที่ยง
Buy : GBPJPY
TP : 161.300
SL : 160.150
#27
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 18, 2023, 03:18:38 ก่อนเที่ยง
#28
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มกราคม 18, 2023, 12:11:27 ก่อนเที่ยง
#29
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 17, 2023, 07:38:07 ก่อนเที่ยง
Buy : XAUUAD
TP : 1913
SL : 1902
#30
วิเคราะห์กราฟ Crypto ประจำวัน / ต่อ: Forex Signal
มกราคม 17, 2023, 07:10:26 ก่อนเที่ยง
Sell NZDCAD 0.8543
Tp1 : 0.8523 Tp2 : 0.8483
SL : 0.8605