ข่าว:

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - narjant

#901
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Re: Forex Signal
มีนาคม 10, 2022, 04:03:14 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
No Comment

GBP/USD
(Last Price: 1.3159)
SELL First, Entry = 1.3112, SL = 1.3152, TP = 1.3072
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3152, SL = 1.3112, TP = 1.3192

USD/JPY
(Last Price: 116.06)
BUY First, Entry = 115.93, SL = 115.53, TP = 116.33
if hit SL, then SELL, Entry = 115.53, SL = 115.93, TP = 115.13

USD/CHF
(Last Price: 0.9279)
BUY First, Entry = 0.9293, SL = 0.9253, TP = 0.9333
if hit SL, then SELL, Entry = 0.9253, SL = 0.9293, TP = 0.9213

AUD/USD
No Comment

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 1,975.43)
Move (DOWN) first is higher
#902
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 10, 2022, 03:57:52 ก่อนเที่ยง
GOLD BUY NOW @1976.60

🔘TP1: 1978.10 (15 pips)
🔘TP2: 1979.60 (30 pips)
🔘TP3: 1981.60 (60 pips)

🔴SL: 1971.60

M30 setup, Money Management is the king here! 👑
#903
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Re: Forex Signal
มีนาคม 09, 2022, 03:36:34 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0915)
BUY First, Entry = 1.0944, SL = 1.0904, TP = 1.0984
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0904, SL = 1.0944, TP = 1.0864

GBP/USD
No Comment

USD/JPY
(Last Price: 115.89)
BUY First, Entry = 115.78, SL = 115.38, TP = 116.18
if hit SL, then SELL, Entry = 115.38, SL = 115.78, TP = 114.98

USD/CHF
(Last Price: 0.9295)
BUY First, Entry = 0.9305, SL = 0.9265, TP = 0.9345
if hit SL, then SELL, Entry = 0.9265, SL = 0.9305, TP = 0.9225

AUD/USD
No Comment

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 2,044.23)
Move (UP) first is higher
#904
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 09, 2022, 12:57:54 ก่อนเที่ยง
#905
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Re: Forex Signal
มีนาคม 08, 2022, 10:29:37 ก่อนเที่ยง
#906
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Re: Forex Signal
มีนาคม 08, 2022, 10:01:33 ก่อนเที่ยง
EURUSD SELL now at 1.0887
SL 1.0963
TP 1.0620
#907
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 08, 2022, 09:18:31 ก่อนเที่ยง
GOLD SELL now at 2010
SL 2018
TP 1983
#908
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Re: Forex Signal
มีนาคม 07, 2022, 08:42:59 ก่อนเที่ยง
EURAUD

SELL 1.46740

SL 1.47340 ( 600 Points )

TP 1.4540 ( 1200 Points )
#909
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Re: Forex Signal
มีนาคม 07, 2022, 03:30:27 ก่อนเที่ยง
EUR/USD
(Last Price: 1.0828)
SELL First, Entry = 1.0920, SL = 1.0960, TP = 1.0880
if hit SL, then BUY, Entry = 1.0960, SL = 1.0920, TP = 1.1000

GBP/USD
(Last Price: 1.3199)
SELL First, Entry = 1.3210, SL = 1.3250, TP = 1.3170
if hit SL, then BUY, Entry = 1.3250, SL = 1.3210, TP = 1.3290

USD/JPY
no comment

USD/CHF
(Last Price: 0.9215)
BUY First, Entry = 0.9180, SL = 0.9140, TP = 0.9220
if hit SL, then SELL, Entry = 0.9140, SL = 0.9180, TP = 0.9100

AUD/USD
(Last Price: 0.7408)
BUY First, Entry = 0.7380, SL = 0.7340, TP = 0.7420
if hit SL, then SELL, Entry = 0.7340, SL = 0.7380, TP = 0.7300

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 1,995.05)
Move (UP) first is higher
#910
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Re: Forex Signal
มีนาคม 07, 2022, 02:15:22 ก่อนเที่ยง
#911
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 07, 2022, 12:57:17 ก่อนเที่ยง
#912
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Re: Forex Signal
มีนาคม 04, 2022, 06:59:27 ก่อนเที่ยง
#913
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 04, 2022, 06:36:06 ก่อนเที่ยง
#914
วิเคราะห์กราฟ Forex ประจำวัน / Forex Signal
มีนาคม 04, 2022, 12:45:25 ก่อนเที่ยง