ข่าว:

Forex Signal

เริ่มโดย narjant, พฤษภาคม 02, 2022, 11:36:55 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

narjant


narjant

EUR/USD
(Last Price: 1.0524)
BUY First, Entry = 1.0552, SL = 1.0512, TP = 1.0592
if hit SL, then SELL, Entry = 1.0512, SL = 1.0552, TP = 1.0472

GBP/USD
No Comment

USD/JPY
No Comment

USD/CHF
(Last Price: 0.9772)
BUY First, Entry = 0.9791, SL = 0.9751, TP = 0.9231
if hit SL, then SELL, Entry = 0.9751, SL = 0.9791, TP = 0.9711

AUD/USD
(Last Price: 0.7099)
BUY First, Entry = 0.7074, SL = 0.7034, TP = 0.7114
if hit SL, then SELL, Entry = 0.7034, SL = 0.7074, TP = 0.6994

GOLD (XAU/USD)
(Last Price: 1,861.99)
Move (DOWN) first is higher

narjant


narjant

XAUUSD
BUY => 1847-1852
SL => 1842
TP => 1857/1862/1967